Program Diploma Executive & Professional

Sepintas Lalu

Kami menawarkan program bagi mereka yang mungkin tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran mereka dalam program-program akademik konvensional. Program Eksekutif UTMSPACE direka khas untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan kerjaya pelanggan untuk kemajuan kerjaya pelanggan. Program-program secara langsung memenuhi kehendak industry dan keperluan kerjaya yang disasarkan.

Setelah hampir 8 tahun menguruskan Program Eksekutif, kami mendapati pasaran menuntut program dan modul yang benar-benar sesuai dengan keperluan mereka dalam mengisi jurang antara tahun pengalaman dan pengetahuan teori mereka. Oleh itu, modul kami dipilih dengan teliti dan dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dan jehendak kritikal industri.Modul kami dibangunkan oleh ahli akademik, profesional dan pakar dalam bidang tersebut. Kami telah melahirkan lebih daripada 3,000 graduan yang berkualiti dan seimbangan dalam pengetahuan dan kemahiran.

Modular asas kami dalam menjalankan program-program membolehkan pelajar-pelajar kami melaraskan masa mereka dan memenuhi keperluan kursus pada masa yang sama. Pelajar akan mempunyai masa yang cukup untuk melengkapkan tugasan dan membuat perbincangan dalam kumpulan tanpa menjejaskan masa yang berkualiti dengan keluarga.
UTMSPACE Program Eksekutif meliputi pelbagai bidang yang sesuai dengan keperluan semua orang. Dengan tiga Learning Center terletak di Semenanjung (Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur) dan satu di barat Malaysia (Sarawak), pelajar akan dapat datang dan belajar di lokasi yang mudah mereka. Buat masa kini, kami menyediakan dua (2) program; Diploma Profesional dan Diploma Eksekutif yang sesuai dengan keperluan semua orang.
Objektif untuk mengadakan program Diploma Eksekutif adalah:

 • Menyediakan platform untuk kemajuan kerjaya yang lebih baik untuk pelanggan
 • Meningkatkan kemahiran pelanggan dan pengetahuan mengenai perkembangan global terkini.
 • Membangunkan keupayaan pelanggan untuk menguruskan isu dan cabaran terkini.
 • Menghasilkan pelanggan yang berkelayakan, berdaya saing dan dinamik.
 • Meluaskan rangkaian pelanggan.

Syarat Kemasukan

 • Lulus SPM/SPMV/MCE atau setaraf dengan 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran
 • DAN 3 tahun berkerja dalam bidang berkaitan
 • Warganegara Malaysia
 • Calon berumur sekurang-kurangnya 21 tahun

Permohonan Diterima sepanjang tahun

Pengambilan baru dengan adalah berasaskan semester - Februari, Jun dan Oktober.

Lengkapkan borang permohonan di www.utmspace.edu.my; Setelah lengkap, pastikan item dalam senarai di bawah disertakan.
i. Kad Pengenalan yang disahkan
ii. sijil-sijil akademik, (SPM- Sijil Pelajaran Malaysia, dan lain-lain)
iii. Surat pengesahan majikan
iv. Resume, dan
v. Yuran pemprosesan sebanyak RM 106.00
Senarai Program Yang ditawarkan

Struktur Program

1.0    Diploma Eksekutif

Tempoh pembelajaran

20 bulan (5 semester)

Jumlah modul yang perlu dilengkapkan

18 modul dan projek

Struktur Modul untuk Diploma Eksekutif

 2.0    Diploma Professional

Tempoh Pembelajaran

12 bulan (3 semester)

Jumlah Modul yang perlu dilengkapkan

11 modul dan projek

Struktur Modul untuk Diploma Profesional

3.0    KELAS DAN PROGRAM
Pelajar diwajibkan untuk mengikuti 21 jam pertemuan dengan pensyarah di dalam kelas. Kelas-kelas akan dijalankan pada hujung minggu

Sabtu

2.30 ptg – 8.00 mlm

Ahad

8.00 pg – 10.00 mlm

Penilaian di dalam kelas terbahagi kepada 2 (dua) bahagian; kerja kursus dan Peperiksaan Akhir

Kerja Kursus (60%)

 • Tugasan Individu
 • Tugasan dalam Kumpulan
 • Pembentangan
 • Penulisan Laporan
 • Kehadiran
 • Kuiz

Peperiksaan Akhir (40%)

4.0   PENGIKTIRAFAN

Di UTMSPACE, kami akan memastikan Program Diploma Eksekutif kami memenuhi struktur MQA sejak ianya dimulakan pada Oktober 2010 dan kami akan memastikan program ini memenuhi keperluan.

Anugerah SWA (Self-Accrediting Institution) yang diberikan kepada UTM pada April 2013 baru-baru ini menjanjikan, program yang ditawarkan termasuk Program Eksekutif UTMSPACE dipantau oleh Senat UTM dan Jawatankuasa Akademik UTMSPACE dalam memastikan kualiti program tidak dikompromi dan diajar oleh tenaga pengajar kami yang diiktiraf.

       

Hubungi Kami

Bahagian Program Eksekutif
School of Professional and Continuing Education (UTMSPACE)
Universiti Teknologi Malaysia,
35-50,Jalan Kebudayaan 1,
Taman Universiti,
81300 Skudai, Johor
07-521 5325/3196
upex@utmspace.edu.my
Fax: 521 5327

Sepintas Lalu

Program Yang Ditawarkan

Akademik

E-Teams

Muat turun