Kajian Pengesanan Graduan

Graduan diwajibkan menjawab kaji selidik Kajian Pengesanan Graduan sebelum membuat semakan kehadiran graduan.

Urusetia

OFFICE OF LIFELONG LEARNING
UTMSPACE
No. 34-50, Jalan Kebudayaan 1,
Taman Universiti,
81300 Skudai Johor

07-531 8044 / 8045 / 8096